HENRIK BUSCH

Henrik Busch har mere end 35 års erfaring indenfor retail- og servicebranchen og knapt 35 års ledelseserfaring på mange niveauer. Har arbejdet i større og mindre bestyrelser på begge sider af bordet.

Mere end 25 år i stormagasin-sektoren har betydet en væsentlig erfaring med mange brancher og de forskelligartede rytmer der findes her. Bl.a. har Henrik Busch et godt og bredt kendskab til mode- og designvirksomheder, de seneste år også fra bestyrelsessammenhænge.

Henrik Busch er målrettet og energisk, fokuseret på løsninger og helheder og altid ud fra et varmt menneskesyn. Udgangspunktet for enhver bedømmelse af situationen er: Hvad er godt for kunden. Og medarbejderen. Og virksomheden? Med Henrik Busch kan man forvente en åben og ærlig dialog, og få en erfaren navigator i politiske organisationer og sammenhænge med på ens side.

I tillæg til det kan nævnes et meget betydeligt netværk der er skabt gennem mange, mange år og med tilgang til at hjælpe andre så vidt muligt.

 

Back